Ελένη Κατσαντώνη

Γενικός Οικογενειακός Γιατρός Πάτρα

    • Contrast
    • Layout
    • Font
Τι είναι η Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ΗbΑ1c); Η παρακολούθηση της θεραπείας του διαβήτη, γίνεται από τον ιατρό ο οποίος εκτιμά τις μετρηθείσες τιμές του σακχάρου καθώς και την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Πρόκειται για ένα τύπο αιμοσφαιρίνης η οποία συντίθεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος με την προσθήκη ενός μορίου γλυκόζης. Συμβολίζεται ως HbA1c και αντικατοπτρίζει την μέση…

Read more