ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ) – Χρύσα Ι. Στάθη

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (ΚΑΡΠΑ)

5.1 Βασική υποστήριξη της ζωής ή βασική ΚΑΡΠΑ  
 images  Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση είναι η αλληλουχία ενεργειών που αποσκοπούν στην επανοφαρά του πάσχοντος στη ζωή και τη βαθμιαία αποκατάσταση των βλαβών. Η βασική ΚΑΡΠΑ είναι η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού και η υποστήριξη της κυκλοφορίας χωρίς εξοπλισμό ή με ελάχιστα απλά μέσα. Σκοπός της βασικής υποστήριξης της ζωής είναι να ελαχιστοποιήσει τον κρίσιμο χρόνο, με διατήρηση ικανοποιητικής αναπνοής και κυκλοφορίας, μέχρι την πλήρη αναζοωογόνηση. Κρίσιμος χρόνος είναι τα 4 λεπτά που απαιτούνται από την ανακοπή μέχρι την αρχή της εγκεφαλικής βλάβης, και τα δέκα λεπτά στο σύνολο μέχρι το βέβαιο εγκεφαλικό θάνατο.      Ακολουθούν τα βήματα της βασικής ΚΑΡΠΑ στον ενήλικα.

     1.Εξασφάλιση του ανανήπτη και του θύματος από πιθανό κίνδυνο
     2.Έλεγχος του επιπέδου συνειδήσεως.
Ελέγχεται αν το θύμα αντιδρά: Κούνησε ελαφρά τους ώμους του θύματος και φώναξε δυνατά: «Είσαι Καλά;»
          2α. Εάν το θύμα αντιδρά απαντώντας με ερέθισμα φωνητικά (π.χ μουρμούρισμα ή βρυχηθμός) ή κινητικά σημαίνει ότι διατηρεί κάποιο επίπεδο συνειδήσεως:
               •Άφησε το θύμα στη θέση του (αν δεν διατρέχει πια κίνδυνο) και έλεγξε για τυχόν τραυματισμό.
               •Επανεκτίμησε την αντίδραση του κατά διαστήματα και ενεργοποιήσε το σύστημα άμεσης βοήθειας, αν χρειάζεται.
          2β. Εάν το θύμα δεν αντιδρά σημαίνει ότι υπάρχει απώλεια συνειδήσεως:
               •Φώναξε δυνατά για βοήθεια.
               •Ελευθέρωσε τον αεραγωγό με υπερέκταση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω γνάθου: Χαλάρωσε ότι τον σφίγγει.
               •Αφάιρεσε κάθε άμεσα ορατό και προσιτό ξένο σώμα από το στόμα, καθώς και τις χαλαρές οδοντοστοιχίες.
               •Με το θύμα σε ύπτια θέση, τοποθέτησε την παλάμη σου ψηλά στο μέτωπο ασκώντας ελαφρά πίεση, ώστε να γύρει το κεφάλι προς τα πίσω. Ο αντίχειρας και ο δείκτης του ίδιου χεριού παραμένουν ελεύθεροι για να κλέισουν τη μύτη αν χρειαστεί να εφαρμοσθεί η τεχνική «αναπνοή στόμα με στόμα».
           • Ανύψωσε την κάτω γνάθο με τις άκρες των δύο δαχτύλων. Αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να επανέλθει η αυτόματη αναπνοή. Προσπάθησε να αποφύγεις την υπερέκταση της κεφαλής επί υποψίας τραυματισμού στον τράχηλο.
     3.Έλεγχος του αερισμού: Κοίταξε (τις κινήσεις του θώρακα), Άκου και Νιώσε την αναπνοή του θύματος διατηρώντας ανοικτό τον αεραγωγό του.
          3α. Εάν το θύμα αναπνέει τοποθέτησε το θύμα σε θέση ανάνηψης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχει τραυματισμός. Συνέχισε τη στενή παρακολούθηση του θύματος, ελέγχοντας συνεχώς την αναπνοή.
               3β. Εάν το θύμα δεν αναπνέει:
                      •Στείλε κάποιον να ζητήσει βοήθεια ή πήγαινε εσύ εφ’ όσον είσαι μόνος. Επέστρεψε και άρχισε αερισμό ως εξής:
                      •Κλείσε τη μύτη του θύματος με το δείκτη και τον αντίχειρα του χεριού που είναι στο μέτωπο του θύματος.
               •Με ελαφρώς ανοικτό το στόμα του θύματος και διατηρώντας την ανύψωση της κάτω γνάθου, πάρε μια βαθιά εισπνοή και εφάρμοσε τα χείλη σου γύρω από το στόμα του θύματος ,όσο πιο στεγανά γίνεται. Φύσηξε σταθερά στο στόμα του θύματος για 1,5-2 sec παρακολουθώντας ταυτόχρονα την ανύψωση του θώρακα.
                     •Διατηρώντας την ίδια θέση , απομάκρυνε το στόμα σου από του θύματος και άφησε να βγεί παθητικά ο αέρας.
                 •Επανέλαβε την ίδια διαδικάσία μέχρι να δώσεις 2 αναπνοές. Εάν υπάρχει δυσκολία εφαρμογής αποτελεσματικού αερισμού, έλεγξε ξανά για την ύπαρξη ξένου σώματος στο στόμα του θύματος, βεβαιώσου για την υπερέκταση της κεφαλής.
                •Προσπάθησε έως πέντε φορές για την εφαρμογή ικανοποιητικού αερισμού.Εάν αποτύχεις προχώρησε στον έλεγχο του σφυγμού.
     4.Έλεγχος της κυκλοφορίας.
               • Έλεγξε την ύπαρξη σφυγμού, χρονικό διάστημα έως 10sec. Η καλυτερη θέση για ψηλάφηση σφυγμού σε επείγουσες καταστάσεις είναι η καρωτίδα: Με το δείκτη και με το μέσο ψηλαφάται ο χόνδρος (μήλο του Αδάμ), στη μεσότητα του τραχήλου. Ακολούθως τα δάχτυλα γλιστρούν προς τα κάτω και πλάι, μέχρι να βρεθεί η αύλακα μπροστά από τον στερνοκλειδομαστοειδή μύ, όπου ψηλαφάται ο σφυγμός της καρωτίδας.
           4α. Εάν είσαι βέβαιος ότι υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας, συνέχισε τον αερισμό μέχρι το θύμα να αρχίσει να αναπνέει μόνο του. Κάθε δέκα αναπνοές ελέγχουμε το σφυγμό για όχι παραπάνω από 10 sec τη φορά. Αν το θύμα αναπνέει μόνο του αλλά δεν έχει ακόμη συνείδηση, τότε το τοποθετούμε σε θέση ανάνηψης.Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την κατάστασή του.
           4β. Εάν δεν υπάρχουν σημεία κυκλοφορίας ή έχεις αμφιβολία, άρχισε θωρακικές συμπιέσεις αφού εντοπίσεις την ορθή θέση.
               •Με το δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο ψηλάφησε το πλευρικό τόξο, εντοπισε την ξιφοειδή απόφυση με την άκρη του μεσαίου δαχτύλου και τοποθέτησε το δείκτη στο σώμα του στέρνου.
               •Προώθησε τη βάση της παλάμης του άλλου χεριού κατά μήκος του στέρνου, έως ότου συναντήσεις το δείκτη. Φέρε την παλάμη του πρώτου χεριού πάνω από την προηγούμενη και ένωσε τα δάχτυλα των χεριών μεταξύ τους. Τα δάχτυλα δεν ακουμπούν στις πλευρές για να μην ασκείται πίεση σε αυτές κατά τις συμπιέσεις.
               •Σκύψε πάνω από το θύμα με τα χέρια τεντωμένα. Πίεσε κάθετα προς τα κάτω χωρίς να κάμπτεις τους αγκώνες, ώστε το στέρνο να μετατοπίζεται 4-5 cm περίπου.
               •Αποσυμπίεσε σταματώντας μόνο την άσκηση πιέσεως και χωρίς να απομακρύνεις τα χέρια σου, ώστε να μη χάνεται η ορθή θέση των συμπιέσεων και επανέλαβε τις συμπιέσεις με ρυθμό 100\min.
               •Συνδύασε συμπιέσεις με αναπνοές με συχνότητα 30:2
     5.Συνέχισε την ΚΑΡΠΑ έως ότου φθάσει εξειδικευμένη βοήθεια, ή το θύμα εμφανίσει σημεία επαναφοράς στη ζωή ή επέλθει κόπωση. 5.2 Θέση ανάνηψης     Το άτομο με απώλεια συνειδήσεως που βρίσκεται στην ύπτια θέση κινδυνέυει από αναπνευστική απόφραξη, από πτώση της γλώσσας κυρίως αλλά και από εκκρίσεις, έμετο ή αίμα. Εφόσον έχει εξασφαλισθεί η αναπνοή και η κυκλοφορία του θύματος πρέπει αυτό να τοποθετείται σε θέση ανάνηψης. Αυτό γίνεται ως εξής:

 • Αφαίρεσε τα γυαλιά και τα ογκώδη αντικείμενα από τις τσέπες του θύματος.
 • Γονάτισε δίπλα στο θύμα και βεβαιώσου ότι και τα δύο του πόδια είναι τεντωμένα.
 • Ελευθέρωσε τον αεραγωγό.
 • Τοποθέτησε το χέρι του θύματος που είναι προς το μέρος σου, σε ορθή γωνία με το σώμα και φέρε το άλλο χέρι του πάνω στο στήθος του με κατεύθηνση τον ώμο και με την παλάμη προς τα κάτω.
 • Με το ένα χέρι σου λύγισε το γόνατο και με το άλλο συγκράτησε τον ώμο της αντίθετης πλευράς προς εσένα του θύματος.
 • Γύρισε το θύμα προς εσένα και σε πλάγια θέση από τα ίδια σημεία συγκραήτησης.
 • Διατήρησε την υπερέκταση της κεφαλής.

5.3 Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ

     Η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής αναφέρεται στην υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών, η οποία επιτυγχάνεται με εξειδικευμένες μεθόδους, όπως π.χ ενδοτραχειακή διασωλήνωση, απινίδωση, χορήγηση φαρμάκων κ.τλ.
     Ανάλογα με την πάθηση πλέον χορηγούνται διφορετικά φάρμακα και χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι.
     Γενικά ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός γίνεται όπου υπάρχει αδυναμία αερισμού.Απινίδωση εφαρμόζεται όταν έχουμε απινιδώσιμους καρδιακούς ρυθμούς, δηλαδή κοιλιακή μαρμαρυγή ή άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία. Αδρεναλίνη χορηγούμε κάθε 3-5min και ανάλογα και άλλα φάρμακα.
     Οι οδηγίες της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης αλλάζουν συνεχώς. Για την έγκαιρη ενημέρωσή μας, μπορούμε να επισκεπτόμαστε τους δικτυακούς τόπους τόσο της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Ε.Ε.Κ.Α.Α.), όσο και του Ερωπαικού συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC).karpa

          

     Μερικά από τα αίτια καρδιακής ανακοπής στους ενήλικες είναι:

 • Έμφραγμα μυοκαρδίου
 • Πνευμονική εμβολή
 • Αιμορραγικό shock από μεγάλη απώλεια αίματος
 • Μεγάλες δόσεις καρδιοτονωτικών, αγγειοσυσταλτικών, αναισθητικών φαρμάκων
 • Πνιγμός
 • Ηλεκτροπληξία
 • Αναφυλαξία

Στάθη Χρύσα
Γενικός Ιατρός

Share
Share
Translate »