Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος & Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού – Χρύσα Ι. Στάθη

Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος & Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού


hiddenppath hiddenppath

Επιλογή

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε τον Δείκτη Μαζας Σώματος(ΒΜΙ) και τον Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό(ΒΜR).

Επιλέξτε από αριστερά τον δείκτη που θέλεται να υπολογίζεται.

  Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index) παρέχει μια εκτίμηση του ποσοστού του λίπους στο σώμα. Πιο απλά, συσχετίζει το βάρος ενός ατόμου με το ύψος του (ΒΜΙ=βάρος δια το τετράγωνο του ύψους). 

Εξαρτάται πάρα πολύ από το φύλλο, την ηλικία και το σωματότυπο του ατόμου. Άτομα που αθλούνται ή έχουν γενικά αρκετούς μυς έχουν μεγαλύτερο BMI χωρίς να έχουν περισσότερο λίπος. Άτομα που λόγω ηλικίας ή παθήσεων έχουν χάσει μυική μάζα θα έχουν μικρότερο BMI χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν λιγότερο λίπος. Ειδικά για τα παιδιά χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πίνακες που προέρχονται από στατιστικά στοιχεία για κάθε ομάδα ατόμων (σε διαφορετικές ηπείρους έχουμε διαφορετικούς πίνακες), ηλικία και φύλο.


Share
Share
Translate »