πιστοποιητικά πιλότων – Χρύσα Ι. Στάθη

πιστοποιητικά πιλότων

Ιατρικές απαιτήσεις για πιστοποιητικά πιλότων (ppl, cpl) και πληρωμάτων καμπίνας των κατηγοριών 1 και 2

Σήμερα τα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας (Medical Certificate) στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκδίδονται βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπεύθυνοι τόσο για

Διαβάστε περισσότερα

Share
Share
Translate »