Πίνακας περιοδικών ιατρικών εξετάσεων κατά κατά CR(EU) No1178/2011 & No290/2012. – Χρύσα Ι. Στάθη

Πίνακας περιοδικών ιατρικών εξετάσεων κατά κατά CR(EU) No1178/2011 & No290/2012.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

Επαγγελματίες χειριστές
Χειριστές εναερίων γραμμών
Χειριστές ιδιωτικών α/φων
Μαθητευόμενοι χειριστές

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(3.100)

Αρχική: AMC

Κατόπιν: AMC ή ΑΜΕ

Αρχική: AMC

Κατόπιν: AMC ή ΑΜΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

(3.100)

Αρχική: AMC

Κατόπιν: AMC ή ΑΜΕ

Αρχική:  AMC ή AME

Κατόπιν: AMC ή AME

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

( 3.105 )

Κάτω  60 ανά  1 έτος

Άνω   60 ανά 6 μήνες

Άνω   40 ανά 6 μήνες για CPL Single Pilot

Κάτω  40 ανά 5  έτη

40-49  ανά 2  έτη

Άνω 50  ανά 1  έτος

Πιστοποιητικά υγείας που εκδόθηκαν σε ηλικία μικρότερης 30 ετών ισχύουν μέχρι τα 32 έτη το πολύ.

Η μικρότερη ηλικία για solo πτήση είναι 16 έτη

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

( 3.155 και 3.275 )

Αρχική Αν ενδείκνυται
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ

( 3.210 και 3.330 )

Αρχική Αν  ενδείκνυται

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

( 3.180 και 3.300 )

Αρχική και μετά σε κάθε εξέταση Αρχική και μετά αν ενδείκνυται

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

( 3.130 και 3.250 )

Αρχική και μετά

Κάτω  30 ανά 5  έτη

30 –39 ανά 2  έτη

40 – 49 ανά 1  έτος

50 και άνω ανά 6  μήνες

Αρχική και μετά

40 – 49 ανά 2  έτη

50 και άνω ανά 1  έτος

ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

( 3.235 και 3.355 )

Αρχική και μετά

Κάτω 40    –   5  έτη

Άνω 40    –    2  έτη

Αρχική για πτήση με όργανα (IFR) και μετά

Κάτω  40 ανά 5  έτη

Άνω  40 ανά 2  έτη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

( 3.230 και 3.350 )

Αρχική και μετά

Κάτω  40    –    5  έτη

Άνω   40  ανά  2  έτη

Αρχική

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ

( 3.215 και 3.335 )

Αρχική και μετά

Κάτω  40  ανά  5  έτη

Άνω   40  ανά 2  έτη

Αρχική

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ

( 3.130 και 3.250 )

Αρχική και μετά στην πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των 40  ετών Αν υπάρχουν δυο ή πιο πολλοί παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου, στην αρχική και μετά στην πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των 40 ετών

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

( 3.155 και 3.275 )

Μέγιστη εκπνευστική ροή στις ηλικίες 30, 35, 40 και μετά κάθε 4 έτη Μέγιστη εκπνευστική ροή στην αρχική, μετά στην ηλικία 40 ετών και μετά κάθε 4 έτη
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

( 3.185 και 3.305 )

Αρχική και μετά σε κάθε εξέταση Αρχική και μετά σε κάθε εξέταση
Share
Share
Translate »