Ιατρικές απαιτήσεις για πιστοποιητικά πιλότων (ppl, cpl) και πληρωμάτων καμπίνας των κατηγοριών 1 και 2 – Χρύσα Ι. Στάθη

Ιατρικές απαιτήσεις για πιστοποιητικά πιλότων (ppl, cpl) και πληρωμάτων καμπίνας των κατηγοριών 1 και 2

Σήμερα τα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας (Medical Certificate) στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκδίδονται βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.maxresdefault

Υπεύθυνοι τόσο για την έκδοση, όσο και για την ανανέωση των ιατρικών πιστοποιητικών υγείας είναι οι εξουσιοδοτημένοι γιατροί αεροπορικής ιατρικής (aeromedical examiners AME) και τα ιατρικά κέντρα αεροπορικής ιατρικής (AMC). Συγκεκριμένα οι AME εκδίδουν πιστοποιητικά μόνο κατηγορίας 2, ενώ ανανεώνουν πιστοποιητικά κατηγορίας 1 και 2. Τα πιστοποιητικά κατηγορίας 1 εκδίδονται μόνο από AMC.

Ο κανονισμός ορίζει :

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

  Ιατρικές απαιτήσεις για ιατρικά πιστοποιητικά των κατηγοριών 1 και 2  

MED.B.005  

 Γενικά  

  Οι αιτούντες ιατρικό πιστοποιητικό δεν πρέπει να εμφανίζουν καμία:  

 1. ανωμαλία, συγγενή ή επίκτητη·
 2. ενεργό, λανθάνουσα, οξεία ή χρόνια ασθένεια ή αναπηρία·
 3. πληγή, τραύμα ή επακόλουθο εγχείρησης·
 4. συνέπεια ή παρενέργεια οποιουδήποτε συνταγογραφημένου ή μη θεραπευτικού, διαγνωστικού ή προληπτικού φαρμάκου που λαμβάνουν·

  η οποία συνεπάγεται βαθμό λειτουργικής ανικανότητας που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφαλή άσκηση των προνομίων του σχετικού πτυχίου ή ενδέχεται να καταστήσει τον αιτούντα αιφνιδίως ανίκανο να ασκεί με ασφάλεια τα προνόμια του πτυχίου.    

 Συγκεκριμένα ως ακατάλληλοι κρίνονται οι αιτούντες για ιατρικό πιστοποιητικό που πάσχουν από νοσήματα όπως:  

 • ανεύρυσμα θωρακικής ή υπερνεφρικής κοιλιακής αορτής, πριν ή μετά από εγχείριση·
 • σημαντική λειτουργική ανωμαλία οποιασδήποτε εκ των βαλβίδων της καρδιάς·
 • μεταμόσχευση καρδιάς ή καρδιάς/πνευμόνων
 • σακχαρώδη διαβήτη για τον οποίο απαιτείται λήψη ινσουλίνης
 • επιληψία
 • επαναλαμβανόμενα επεισόδια διαταραχής της συνείδησης αβέβαιης αιτίας·
 • διπλωπία.
 • Κώφωση

Ενώ πλήθος άλλες ασθένειες ή καταστάσεις παροδικές, οξείες ή χρόνιες, απαιτούν αξιολόγηση από αρμόδιες αρχές.

Χρύσα Ι. Στάθη
Aeromedical Examiner class 1&2

Share
Share
Translate »