Ιούνιος 2010 – Χρύσα Ι. Στάθη

Ιούνιος 2010

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ

9.1 Ορισμός και αίτια      Ο ανθρώπινος οργανισμός με τη διαδικασία της ομοιόστασης έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος, ανεξάρτητα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει διαταραχή του θερμορυθμιστικού αυτού μηχανισμού, τότε έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος σε επίπεδα μη συμβατά με τη ζωή, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Share
Share
Translate »