Υπηρεσίες Ιατρείου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Οι Γενικοί/Οικογενειακοί Γιατροί είναι εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τις αρχές του επιστημονικού κλάδου τους.

 Είναι προσωπικοί ιατροί κάθε ασθενούς, κύριοι υπεύθυνοι για την παροχή σφαιρικής και συνεχιζόμενης φροντίδας προς κάθε άτομο που αναζητά την ιατρική φροντίδα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και το είδος της ασθένειας. Φροντίζουν τα άτομα σε συνάρτηση με την οικογένεια, την κοινότητα και την κουλτούρα τους, σεβόμενοι την αυτονομία των ασθενών τους.

 

Σακχαρώδης Διαβήτης

Ιατρική της Παχυσαρκίας

  • Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας,  Μέθοδος αδυνατίσματος Eurodiet.
  • Βιοηλεκτρική Ανάλυση της σύνθεσης του σώματος και μέτρηση του Βάρους, BΜΙ, Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό (BMR), Συνθετη Βιοηλεκτρική Αντίσταση, Ποσοστό λίπους (FAT%), Λιπώδες Μάζα (FAT MASS), Αλιπη Μάζα (FAT FREE MASS), Συνολικό Νερό Σώματος (TOTAL BODY WATER).
  • 24ωρη  συλλογή και ανάλυση δεδομένων φυσικής κατάστασης και τρόπου ζωής.

Αεροπορική Ιατρική

  • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας:
    – Για Ιπταμένους (τάξης 1-2) και για Συνοδούς, Φροντιστές της Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τα JAR FCL3 & EU OPS.
    – Για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (τάξης 3), Requirements for European Class 3 Medical Certification for Air Traffic Controllers) για την αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας. 
    Πρόγραμμα εξετάσεων   • Φυσική εξέταση   • Νευρολογική εξέταση   • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)   • Σπιρομέτρηση   • Εξέταση οξύτητας οράσεως  • Ακοόγραμμα  • Εργαστηριακές εξετάσεις

Η όλη εξέταση διαρκεί περίπου μία ώρα.   Εάν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, το ιατρικό πιστοποιητικό σας θα εκδοθεί την ίδια ημέρα.

 

 

Share
Translate »